هجوم جمعیت به محل اعدام متجاوز به دختر ۷ ساله

صبح امروز ساعت ۹ قاتل کیانا، دختر ۷ ساله درنیشابور، چهارراه انقلاب(چهارراه اصلی) در ملاء عام اعدام شد.