لوکاکو: هنوز به سطح سوارز نرسیده ام

روملو لوکاکو،‌ مهاجم اورتون مدعی شد که او هنوز به سطح سوارز نرسیده و باید بهتر از اینها کار کند.