تهران هند و پاکستان را به خویشتنداری و پرهیز از توسل به راه های غیرمسالمت آمیز دعوت کرد

سخنگوی وزارت خارجه ایران دو کشور هند و پاکستان را به خویشتنداری و پرهیز از توسل به هرگونه راه های غیر مسالمت آمیز و حل و فصل مشکلات فیمابین از طریق گفتگوی مستقیم و میز مذاکره فرا خواند.