دوخت پرچم های عزای امام حسین(ع) + فیلم

با شروع ماه محرم پرچم های عزای امام حسین(ع) در تمام کشور به اهتزاز در می آیند.