رئیس جمهور فیلیپین: هیتلرِ معاصر خواهم شد!

رئیس جمهور فیلیپین، از این که هیتلرِ معاصر باشد و سه میلیون نفر را بکشد، ابراز خرسندی کرد….