داعش فعالان شبکه‌های اجتماعی را در شهر موصل زنده به گور کرد

داعش ۱۳ فعال شبکۀ اجتماعی را در شهر موصل عراق زنده‌ به گور کرده است.