خلاصه دیدار( اسپارتاپراگ ۳- ۱ اینترمیلان) + فیلم

خلاصه دیدار( اسپارتاپراگ ۳- ۱ اینترمیلان) را در کلیپ ذیل مشاهده کنید.