شرکت سامسونگ بین کاربرانش تبعیض قائل می شود

چین در یک گزارش تلویزیونی با انتقاد شدید از سامسونگ ادعا می کند که رفتار تبعیض آمیز این شرکت خشم کاربران این کشور را برانگیخته است.