دولت از مراجع حقوقی بین‌المللی حقوق ملت در برجام را پیگیری کند

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: دولت باید اقدامات عملی در خصوص نقض‌عهدهای طرف مقابل در برجام را در دستور کار خود قرار دهد و از طریق مراجع بین‌المللی حقوق ملت ایران در برجام را پیگیری کند.