دکتر روحانی: هیچ کشوری با انزوا نمی‌تواند به جایگاه مطلوب پیشرفت برسد (فیلم)