رده بندی تنیس روی میز جهان/صعود نوشاد و سقوط نیما و ندا شهسواری

نوشاد عالمیان در رنکینگ جدید تنیس روی میز صعود کرد اما نیما عالمیان و ندا شهسواری با سقوط رو به رو شدند.