سرعت ثبت نام سرشماری اینترنتی مطلوب شد/ فضای گسترده سرمایه گذاری در بخش آب

معاون مرکز آمار ایران با اشاره به حجم ترافیک در دو روز سرشماری گفت: در نیمه شب گذشته، مرکز آمار این فرصت را پیدا کرد که سرعت ثبت نام را به حد مطلوب برساند.