بمباران مدرسه ای در یمن از سوی جنگنده های سعودی

جنگنده‌های متجاوز سعودی-آمریکایی مدرسه‌‌ای را در استان لحج یمن بمباران کردند.