گزارش آخرین تمرین آبی ها پیش از سفر به انزلی

آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال پیش از دیدار با ملوان نوین امروز صبح برگزار شد.