کاپیتان استقلال به تیم لیگ دویی پیوست

کاپیتان فصل گذشته تیم فوتبال استقلال خوزستان با عقد قراردادی به تیم نفتوگاز گچساران پیوست.