نوزادی بدون چشم در چین متولد شد+تصاویر

تولد نوزادی با وضعیت خاص در چین او را به سوژه ای داغ تبدیل کرد.