بازداشت ۴۵۰ نفر از اهالی موصل از سوی تروریست های داعش

تروریستهای داعش بیش از ۴۵۰ نفر از اهالی موصل را بازداشت و زندانی کرده‌اند.