اعلام زمان برگزاری جام‌‌جهانی کشتی آزاد و فرنگی

اتحادیه جهانی کشتی زمان دقیق برگزاری جام جهانی آزاد و فرنگی را که در ایران برگزار می‌شود، اعلام کرد.