مهمترین نقطه تعیین سرنوشت انسان ها آموزش است

به گزارش ایمنا، امروز اتاق بازرگانی میزبان تجلیل از مردی بزرگ و بنیانگذار اولین خانه بزرگی اساتید و بزرگانی بود که امروز باعث افتخار نه تنها شهر گنبدهای فیروزه ای بلکه کشور و جهان شدند. امروز در آغازین روزهای سال جدید تحصیلی دانش آموختگانی گرد هم آمدند که روزگاری در این مدرسه علم آموزی می […]