واژگونی اتوبوس آمل – مشهد

اتوبوسی با ۴۲ سرنشین در ورودی شهر مشهد واژگون شد.۱۳:۲۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر