شیوه جدید داعش برای اعدام/ احتمال پیروزی ارتش سوریه در حلب