دلیل موفقیت آمریکا در برجام و خسارت محض بودن آن برای ما، خوشبینی مسئولان به دشمن است

یک کارشناس مسائل آمریکا با بیان اینکه متاسفانه دولتمردان در موضوع هسته‌ای به دنبال تعامل با آمریکا و نه حل موضوع بودند، گفت: اگر مسئولان نسبت به طراحی دشمن درک صحیحی پیدا نکنند، روند خسارت محض بودن برجام ادامه پیدا می‌کند.