سالروز انتفاضه سوم فلسطین؛ جمعه خشم/ حضور برخی مقامات عرب در دفن پرز

امروز نخستین سالروز انتفاضه قدس یا همان انتفاضه سوم فلسطین است.۱۳:۲۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر