سالروز انتفاضه سوم فلسطین؛ جمعه خشم/ حضور برخی مقامات عرب در دفن پرز