مراسم قالیشویان مشهد اردهال/ مراسم تشت گذاری در اردبیل