در یکی از سریع‌ترین رسیدگی‌های قضایی/ متجاوز و قاتل کیاناسادات در نیشابور و در ملاء عام اعدام شد

متجاوز و قاتل کیاناسادات هفت‌ساله پس از ۱۴ روز از انجام عمل شنیع خود، طی یکی از سریع‌ترین رسیدگی‌های قضایی صبح امروز در نیشابور و در ملاء عام اعدام شد.