در یکی از سریع‌ترین رسیدگی‌های قضایی/ متجاوز و قاتل کیاناسادات در نیشابور و در ملاء عام اعدام شد