تغییر رویکرد در نحوه برگزاری مسابقات ورزشی دانش آموزی

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش از تغییر رویکرد مسابقات ورزشی دانش آموزی به شیوه مدرسه قهرمان و کانون قهرمان خبر داد.