دولت نباید به وعده‌های شفاهی آمریکا اعتماد کند/ مردم منتظر اقدام مقتدرانه دولت در خصوص بدعهدی آمریکا در رابطه با برجام هستند

معاون بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی با بیان اینکه دولت نباید به وعده‌های شفاهی آمریکا اعتماد کند، گفت: مردم منتظرند دولت اقدامی جدی و مقتدرانه در خصوص بدعهدی آمریکا در رابطه با برجام داشته باشد.