کلوپ: پیش از ۶۰ سالگی بازنشسته می‌شوم

یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول مدعی شد که قصد دارد پیش از ۶۰ سالگی از مربی گری بازنشسته شود.