بحران جدید گروهک تروریستی تکفیری داعش در عراق + فیلم

این بار چسباندن عکس ابوبکر بغدادی سرکرده گروهک تروریستی تکفیری داعش روی الاغ ها در مرکز موصل بحران جدیدی برایشان به وجود آورده است.