تاکید سازمان ملل بر آتش‎بس ۴۸ ساعته هفتگی در «حلب»