جزییات واژگونی اتوبوس در مشهد با ۳۵ زخمی/۱۱ مصدوم از بیمارستان مرخص شدند

سرپرست اورژانس کشور گفت:۱۱ نفر از مصدومین واژگونی اتبوس در مشهد مرخص و ۲۴ مصدوم دیگر در بیمارستان ها تحت نظر هستند.