امحای ۹ کالای قاچاق دراستان خراسان جنوبی

کارشناس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خراسان گفت:استان خراسان جنوبی با ۹ مورد امحا درشش ماه نخست امسال جز استان های موفق در حوزه مبارزه با قاچاق کالا است.