اکران همزمان با «فروشنده» به ضرر «سایه» شد/ چهره، مخاطب را به سینما می‌کشاند

مسعود نوابی می‌گوید اکران همزمان فیلمش با فیلم اصغر فرهادی باعث پایین آمدن استقبال مخاطب از «سایه» شده است.