کشته و زخمی شدن ۲۹ نفر در برخورد دو قطار در هند

بر اثر برخورد دو قطار در هند ۲ نفر کشته و ۲۷ نفر زخمی شدند.