تسلط ارتش سوریه بر منطقه ای در حلب

ارتش سوریه بخش هایی از منطقه مسکونی سلیمان الحلبی در حلب را به کنترل خود در آورد.