رونمایی از مالک جدید نفت تهران (عکس)

نادر گلرخسار مالک باشگاه نفت تهران روز گذشته دیدار تیمش را از نزدیک تماشا کرد.