از استقبال پرشور هواداران تیم پرسپولیس تا درگیری در محل اقامت سرخپوشان

هواداران پرسپو لیس که در جلوی هتل محل اقامت پرسپولیس تجمع کرده بودند با ماموران انتظامی درگیر شدند.