از استقبال پرشور هواداران تیم پرسپولیس تا درگیری در محل اقامت سرخپوشان