نمایش رنگ شماری از آیفون ۷ و آیفون ۷ پلاس‌ ها به زردی متمایل است