طالبان افغان و حزب اسلامی درگیر شدند

در حالی که توافقنامه صلح در افغانستان به امضای دولت کابل و حزب اسلامی رسید، برخی منابع افغان از درگیری این حزب با گروه طالبان افغان خبر می‌دهند.