زنده بگور شدن ۱۳ نفر در موصل به دست تروریست های داعشی

داعش سیزده نفر را در غرب موصل زنده به گور کرد.