موتور گلزنی قاضی خاموش نمی شود (عکس)

محمد قاضی روزگذشته موفق شد در برابر تیم مهرگان دره شهر ۳ بار گلزنی کند.