اولین پرواز هواپیمای الکتریکی آلمان با موفقیت انجام شد + فیلم