نمی‌توان روی قول آمریکایی‌ها در اجرای تعهدات‌شان در برجام حساب کرد/شورای عالی امنیت ملی درباره بدعهدی آمریکا گزارش دهد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم تاکید کرد: نمی‌توان روی قول آمریکایی‌ها در اجرای تعهدات‌شان در برجام حساب کرد.