ولایت فقیه مایه امید/آل سعود، صهیونیست ها و آمریکا پشت پرده داعش