بیش از نیم میلیون موبایل Le Pro 3 شرکت LeEco طی ۱۵ ثانیه پیش فروش شد