۳۸۱ روز ویک باخت :رکورد تاریخی پرسپولیس

پرسپولیس در آستانه ثبت یک رکورد مهم تاریخی در مسابقات فوتبال لیگ برتر است .