ایران: تداوم تنش میان هند و پاکستان منطقه را بی‌ثبات می‏‌کند

سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران می‌گوید استمرار بحران میان هند و پاکستان موجب بی‌ثباتی امنیت منطقه می‌‏شود و مقامات این دو کشور باید خویشتندار باشند.